Reiseledere

Jan-Erik Ryen.

Jan-Erik var med  å grunnlegge Nevatur i 1996. Han har vært interessert i Russland fra tidlig ungdomstid. Han har vært lektor i videregående skole i mer enn 30 år. Som lektor utviklet han valgfaget “Russlandskunnskap”, hvor arbeidet med Dostojevskis “Forbrytelse og straff” var sentralt sammen med gjennomgang av russisk historie. Historie er hovedfaget hans . Han har holdt en rekke foredrag om russisk og ukrainsk historie  i ulike fora.

Erik Landsverk Ryen.

Erik har mastergrad i statsvitenskap. For tiden er han førstelektor i samfunnsfag ved OsloMet, hvor han underviser lærerstudenter. I de siste femten årene har han reist i de tidligere jugoslaviske republikkene og i Albania. I de tre siste årene før pandemien har han vært reiseleder for oss i området . Han har skrevet flere artikler om utviklingen i denne delen av Balkan, en utvikling som burde være av største interesse for de som er opptatt av Europas framtid.