Hviterussland

Tur til Hviterussland 31/8 – 7/9 2020

I byen Polotsk i Hviterussland ligger et monument som markerer det geografiske midtpunktet på det europeiske kontinentet. Til tross for landets sentrale plassering, er det nok et av de landene i Europa som folk flest vet minst om. Dette ønsker vi i Nevatur å gjøre noe med . I 1991 vedtok presidentene i de tre slaviske sovjetrepublikkene Russland, Ukraina og Hviterussland å oppløse Sovjetunionen. De tre fra da av selvstendige statene kom til å utvikle seg forskjellig. I Hviterussland fant ikke den veldige privatiseringen sted som kom til å prege de to andre. Følgelig fikk man ikke den store gruppen av oligarker som kontrollerte Russland på 90-tallet og som fortsatt dominerer i Ukraina. Hviterussland er vel den mest “sovjetiske” staten i Europa nå. Fortsatt heter sikkerhetstjenesten KGB. Fra 1994 har den ikke utpreget liberale presidenten Lukasjenko sittet med makten. Påfallende er det at han har solid oppslutning i befolkningen. Ønsket om stabilitet står sterkt i landet En vestvendt antirussisk opposisjon finner vi blant yngre personer i byene, men tallmessig er den svak. Slik skiller landet seg fra Ukraina. Landet står kulturelt og økonomisk nær Russland, men har i den siste tiden manøvrert mellom øst og vest i Europa. Etter at Minsk- avtalen for  en mulig løsning på konflikten i Ukraina kom på plass, har landet mistet litt av sin paria- status ovenfor vesten. Turen vår blir en rundreise mellom byene Vitebsk, Polotsk og Minsk. Programmet blir som følger:

Mandag 31/8

Avreise fra Gardermoen med Air Baltic kl. 09.15. Ankomst Minsk kl. 14.45 etter mellomlanding i Riga. Transport med buss til Vitebsk. Underveis besøkes minnestedet Khatyn, – symbolet på alle de hviterussiske landsbyene som ble utslettet av nazistene under  siste verdenskrigkrig. Innsjekking på Hotel Luchesa i Vitebsk.

Tirsdag 1/9

Spillemann på taket. Inspirerte musikkspillet med samme navn

Etter frokost holder Jan Erik Ryen et foredrag om historien til det det området som nå utgjør Hviterussland. Deretter byrundtur i Vitebsk, som ble grunnlagt på slutten av 900-tallet da handelen i Europa begynte å ta seg opp. Sentralt i rundturen står besøket i Marc-Chagall-Museet, som er kunstnerens barndomshjem. Livet i de jødiske landsbyene med deres fattige trehus, men også fester og ritualer i forbindelse med bryllup og begravelser, kom til å inspirere Chagall sterkt.  Middag og overnatting i Vitebsk.

Onsdag 2/9

Etter frokost begir gruppen seg til Polotsk, som ligger 110 kilometer fra Vitebsk. Byen er verd et todagers besøk. Den er ikke stor,- i overkant av 80 000  innbyggere. Men den har spilt en svært viktig rolle i østeuropeisk historie. Her oppsto på 900- tallet den første statsdannelsen på det området som nå omfattes av Hviterussland. Fyrstedømmet var først en viktig del av den første russiske staten,-Kiev Rus. Kiev Rus gikk under på 1200-tallet ,og fyrstedømmet sluttet  seg til Hansa- forbundet og ble slik knyttet til det øvrige Europa. Fra 1307  var Polotsk en vasallstat under det katolske Litauen.I byen bodde og virket mange berømte personligheter. Blant disse kan nevnes Franzisk Skorina på 1500-tallet- en representant for opplysningstiden som var den første hviterussiske boktrykker og oversetter av Det Gamle Testamentet til hviterussisk. Videre teologen og filosofen  Simeon von Polozk på 1600-tallet. Byen framstår som et museum over en tid da opplysningstiden med sin humanisme nærmet seg Russland. Viktige bygninger som skal besøkes er blant andre Sophia- katedralen, som er bygd etter modell av Hagia Sophia i Konstantinopel i Kiev-Rus perioden, og den tidligere evangelisk-lutherske kirken fra 1800-tallet, som bare etter noen tiår ble stengt av den russiske staten som et tiltak mot vestliggjøring av landet. I Polotsk møtes det vestlige og det østlige Europa,- Roma og Bysants. Overnatting i Polotsk på Hotel Slavianski.

Torsdag 3/9.

Man fortsetter å oppleve Polotsk . Blant annet vil man besøke museet over hviterussisk boktrykkerkunst og biblioteket til Simon von Polozk. Man får også tid til å studere byen på egen hånd. Overnatting i Polotsk.

Fredag 4/9

Typisk hviterussisk landskap.

Gruppen reiser til Minsk. På turen gjøres en avstikker til Beresinski Naturreservat, som ligger rundt 90 kilometer sørvestlig for Polotsk. Her vil man oppleve en typisk hviterussisk landsby, Valova Hara, som ligger i et skog- og innsjølandskap. Ved Plavno-sjøen vil det bli dekket for Picknick. Etter måltidet vil gruppen bli kjent med floraen og faunaen i reservatet .  Her vil man på nært hold oppleve det hemmelighetsfulle sumplandskapet langs elven Beresina. På veien mot Minsk tar vi en avstikker til Borissow, hvor man vil bli orientert om forløpet av krigen mot Napoleon i 1812. I den kom stedet til å spille en viktig rolle. I byen skal vi også besøke minnesmerket over den store gruppen av jøder som ble myrdet der under siste verdenskrig.  I Minsk skal gruppen overnatte på Hotel Monastyrski.

Lørdag 5/9

Gråtende engel på Afghanistan-monumentet i Minsk. Gråter fordi han ikke klarte å beskytte soldatene i krigen.

Etter frokost foredrag av Jan- Erik Ryen om jødenes historie i området. Deretter  skal Minsk oppleves.Minsk kan karakteriseres som den mest sovjetiske av alle storbyer innenfor det tidligere USSR. Byer som St. Petersburg, Moskva og Kiev skjuler ikke at de har en før-sovjetisk historie, men Minsk ble fullstendig ødelagt under  verdenskrigene, og et sovjetisk arkitektonisk Utopia ble bygd på ruinene. Stalins Empire-stil preger byen. En by-rundtur vil omfatte de viktigste severdighetene. På ettermiddagen er det lagt inn besøk til området hvor den jødiske ghettoen lå.

 

Søndag 6/9

Slottet i Mir. På UNESCO sin verdensarvliste.

Denne dagen står til fri benyttelse i Minsk. Alternativt kan man delta på en utflukt til familien Radziwillis slott i Mir og i Nieswiez. Slottene er fra 1500-tallet, da det nåværende Hviterussland var en del av det store riket Polen-Litauen. Radziwilli tilhørte høyadelen innen dette riket. Hviterussisk identitet baserer seg i stor grad på minnet om denne storhetstiden.  Utflukten koster 40 Euro ekstra.  Avskjedsmiddag på restaurant “Graj”

Mandag 7/9

Utsjekking kl.12.00. Avreise med Air Baltic kl. 15.20. Ankomst Gardermoen over Riga kl. 18.45

Prisen på turen er satt til kr. 14.800,- . Tillegg for enkeltrom er kr. 1 700,-. Prisen omfatter blant annet:

  • Fly tur- retur Gardermoen-Minsk.
  • Innkvartering på gode hoteller .
  • Halvpensjon.(Frokost + et varmt måltid om dagen. Bare frokost siste dag.)
  • Norsk reiseleder, Jan-Erik Ryen.
  • Engelsktalende hviterussisk guide er med gruppen under hele turen.
  • Engelsktalende lokale guider.
  • Fullstendig program.

Deltakerantallet er oppad begrenset til 27 personer. Man trenger ikke visum på denne turen.

Ta kontakt for nærmere opplysninger!