Albania, Makedonia ,Kosovo og Montenegro 29/9 – 9/10

Denne turen fokuserer på fire av de minste landene på Balkan,  som på tross av deres beskjedne størrelse har en meget innholdsrik historie og byr på store og varierte opplevelser. ( TRE LEDIGE PLASSER.- ETT DOBBELTROM OG ETT ENKELTROM PÅ HOTELLENE (5/8)) Programmet vil bli som følger:

Lørdag 29.9

Vi flyr fra Gardermoen med Norwegian kl. 16.50 direkte til Kosovos hovedstad Pristina, hvor vi ankommer kl. 20.15. Selv om flertallet av Kosovos befolkning består av etniske albanere, spiller området en svært sentral rolle i serbisk historie og i den serbiske nasjonale mytologien. Som et resultat av undertrykkelsen serberne ble utsatt for av Det ottomanske riket på 1600-tallet, flyttet store deler av den serbiske befolkningen fra Kosovo til områder lenger nord. De ble erstattet av albanere, som hovedsakelig var muslimer. Da det ottomanske riket brøt sammen på slutten av 1800-tallet, ble Kosovo igjen serbisk. Etter Andre verdenskrig og fram til 1990- tallet var Kosovo en autonom provins innenfor  den serbiske jugoslaviske republikken, men etter at Jugoslavia gikk i oppløsning ble nasjonalismen en dominerende og splittende kraft.Konflikten toppet seg med krigen i 1999, og etter denne har albanerne dominert det meste av Kosovo. Vi tilbringer vår første natt i Gracanica, som er en serbisk enklave like ved hovedstaden. Hotellet vårt ligger et par hundre meter fra den serbiskortodokse Gracanica-klosteret fra 1400-tallet som står på  UNESCOs verdensarvliste, og vi får oppleve tradisjonell serbisk mat og kultur.

Søndag 30.9

Vi reiser østover mot Kosovos tredje største by, Pec. Selv om byen i dag er dominert av albansk kultur, vil vi her også få se en av de viktigste helligdommene innenfor den serbiskortodokse kirken; Pec-patriarkatet ligger i naturskjønne omgivelser ved inngangen til Rugova- dalen som leder inn i grensefjellene mot Montenegro.Klosteret ble etablert i første del av 1200-tallet, og ble et viktig symbolfor det serbiske middelalderkongedømmet som hadde sin storhetstid i det påfølgende århundret. Om ettermiddagen forlater vi Pec og setter kursen sørover mot Prizren, Kosovos kulturelle sentrum og landets nest største by. Byen har vært et møtested for  ulike kulturer, og er et av de få stedene i området hvor vi  fortsatt finner en betydelig tyrkisk befolkning. Det tyrkiske eller Ottomanske riket kontrollerte fra slutten av 1300-tallet store deler av Balkan- halvøya, og satte sitt tydlige preg på kultur og arkitektur. Etter omvisning i gamlebyen spiser vi middag på hotelletvårt, som ligger sentralt til,-like ved den kjente Sinan-Pasha moskèen.

Mandag 1.10

Etter frokost reiser vi sørover, og krysser grensen til Makedonia. Makedonia regnes ofte som det landet i Europa som har den aller mest sammensatte befolkningen. De største gruppene er makedonere(ca. 65%) og albanere (ca. 25%). Opp igjennom historien har nabolandene Bulgaria, Hellas, Serbia og Albania gjort krav på hele eller deler av Makedonia, og i fem hundre år var landet underlagt det Ottomanske riket. Selvstendighet ble først oppnådd i 1991, da Jugoslavia gikk i oppløsning. Det moderne Makedonia er altså en ung nasjon, og landet  gjennomgår fortsatt en nasjonsbyggingsprosess hvor linjene trekkes helt tilbake til det antikke makedonske imperiet under Aleksander den store.  I hovedstaden Skopje vil vi oppleve store kontraster. Vi vil se en mengde nyoppførte  og storslagne statuer og ny-klassisistiske bygninger, men også oppleve stemningen i den tyrkiske basaren og krysse den gamle steinbroen som ble reist av Mehmet Erobreren på midten av 1400-tallet. Dette var sultanen som erobret Konstantinopel og gjorde endelig slutt på Østromerriket i 1453. Det vil bli tid til å oppleve basaren og gamlebyen på egenhånd før vi om kvelden spiser middag på en lokal restaurant.

Tirsdag 2.10

Etter å ha tilbrakt natten i Skopje, setter vi igjen kursen sørover. Dagens første stopp blir i det fruktbare Tikves-området, som er kjent for sin svært gode vim. Det blir vinsmaking på en lokal vingård før vi fortsetter mot byen Bitola, som ligger nær grensenmot Hellas. Byen ble grunnlagt av den makedonske kongen Filip den andre,- faren til Aleksander den store. Her får vi blant annet se ruinene av den antikke Heraclea Lyncestis, som var et svært viktig strategisk sentrum i hellenistisk tid, og som var et stopp   på handelsrutene mellom Adriaterhavet, Egeerhavet og Konstantinopel. Tidlig på kvelden ankommer vi Ohrid by, hvor vi sjekker inn på hotellet og får servert middag.

Onsdag 3.10

Vi våkner ved bredden av den meget vakre Ohridsjøen, som er Europas eldste innsjø. Den ble dannet av tektoniske plateforskyvninger for over en million år siden, noe som gjør at mange av dyre- og fiskeartene bare finnes i dennne sjøen. I bronsealderen bodde den opprinnelige befolkningen i pålelandsbyer langs bredden av sjøen, og Ohrid ble senere en viktig by for romerne. I det godt bevarte amfiteateret i gamlebyen arrangerte de blant annet gladiatorkamper. Slaverne kom til Ohrid på  800-tallet da den bulgarske munken St. Clement av Ohrid etablerte det første slaviske universitetet her. Han var en av de viktigste elevene til brødrene Cyril og Methodus, som skapte det gamle kirkeslaviske alfabetet.I denne perioden konkurrerte bulgarerne med Bysants om makten på Balkan, og overgangen fra gresk til gammelslavisk som kirkespråk var viktig for å befeste slavernes uavhengighet. På vår vandretur i den vakre gamlebyen får vi se flere kirker fra denne perioden, samt den imponerende festningen som ble bygd av Tsar Samuil rundt år 1000 da han flyttet hovedstaden i sitt bulgarske rike fra Skopje til Ohrid. Den tette historiske forbindelsen mellom Makedonia og Bulgaria  har gitt seg utslag i at de to språkene er svært like, og blandt bulgarere er det en vanlig oppfatning at makedonerne egentlig er bulgarere. Om ettermiddagen tar vi turen sørover, langs den østlige bredden av sjøen, for å besøke det vakre St. Naum- klosteret, før det blir tid til å utforske Ohrid by på egen hånd. Middag på hotellet.

Torsdag 4.10

Vi forlater Ohrid etter frokost, og setter kursen mot Albania. Dette er det eneste landet vi besøker som ikke var en del av det tidligere Jugoslavia. Mens Jugoslavia var alliansefritt og åpent for turister fra øst og vest, var Albania et lukket land. Tiden siden Jernteppets fall har derfor gått med til å ta igjen det tapte.men med god hjelp av vakker natur og ikke minst en svært rik historie og kultur, er albanerne på god vei. Det som klarest skiller albanerne fra de slaviske folkene på Balkan, er språket. Albanerne stammer fra folkegrupper som befolket det vestlige Balkan før slaverne trengte inn østfra på 600-tallet. Fra da av ble de fleste albanerne trengt opp i fjellene, hvor de levde i omreisende klansamfunn under det serbiske middelalder-kongedømmet. Opprinnelig var albanerne katolikker, men på 1600-tallet gikk flertallet over til Islam. Mange ble tvunget til å konvertere av de osmanske herskerne, men det skjedde også frivillig som følge av at muslimene måtte betale mindre skatt.I dag regner i underkant av 60 prosent seg som muslimer. men ulikt ellers på Balkan er det ikke religion, men felles språk og kultur som danner grunnlaget for albanernes nasjonale identitet.

Den første byen vi besøker i Albania er Berat. den kalles “De tusen vinduers by”på grunn av den særegne arkitekturen vi finner her med hvite hus som klamrer seg fast i fjellsiden under den ottomanske festningen. I 2008  ble Berat ført opp på UNESCO sin verdensarvliste. Men selv om den i de siste årene er blitt et yndet turistmål, har byen bevart sin opprinnelige sjarm . Det blir tid til å utforske det gamle tyrkiske kvarteret på egen hånd. Reisen fortsetter deretter til den albanske hovedstaden Tirana, hvor vi sjekker inn på hotellet og får servert middag.

Fredag 5.10

Vi starter dagen med guidet tur i Tirana.Med 800 000  innbyggere er dette en av de største byene på Balkan, og det er en by som har gjennomgått store endringer de siste hundre årene. Etter at  Albania ble selvstendig i 1912 med Tirana som hovedstad, ble det satt i gang store byplanleggingsprosjekter,og østerrikske og og italienske arkitekter satte sitt preg på byen. Under Andre verdenskrig var Albania en marionettestat under kontroll av italienske fascister, og Tirana ble samtidig et samlingspunkt for den kommunistiske motstandskampen. Kommunistene seiret i 1944, og under ledelse av Enver Hoxha ble Albania en lukket, stalinistisk stat.Fortsatt er det tydlige spor etter den massive utbyggingen som fant sted under Hoxha sitt regime, men i løpet av de siste tjuefem årene har Tirana gjennomgått en nærmest total forvandling. I dag er den en svært livlig by med nye bygg. Mange av de gjenværende bygningene fra Hoxha-perioden er malt i sterke og livlige farger.

Om ettermiddagen blir det tid til å utforske Tirana på egen hånd for de som ønsker det. Alternativt kan man bli med bussen til havnebyen Durres, som ligger en halvtimes kjøretur fra hovedstaden. Durres ble grunnlagt av greske kolonister fra Korint og Korfu i 627 f.Kr. , og har vært kontinuerlig bebodd siden. Byen har blant annet et av de største amfiteaterne på Balkan,-med plass til 20 000 mennesker. Dette ble bygd av romerne i det andre århundret e. Kr.

Lørdag 6.10

Vi forlater Tirana etter frokost, og setter kursen mot byen Kruja, ca. 30 kilometer nord for Tirana. Kruja er mest kjent som hjembyen til fyrsten Georg Skandeberg som ledet motstandskampen mot det ottomanske riket på 1400-tallet. Sammen med andre albanske høvdinger organiserte han en hær, og kjempet i over 20 år mot de tyrkiske inntrengerne fra sin festning i Kruja. Selv om albanerne til slutt tapte, forble Skandeberg et symbol både på de kristne europeernes kamp mot tyrkerne og på albanernes kamp for nasjonal selvstendighet. Navnet Albania har sitt utspring i den illyriske stammen Albani, som opprinnelig befolket området.

Etter å ha fått omvisning og tid til å spise lunsj i Kruja, fortsetter vi mot byen Shkoder, som ligger 80 kilometer lenger nord mot grensen til Montenegro. Den har gitt navnet til Shkodersjøen, som er den største innsjøen på Balkan og et av de største fuglereservatene i Europa med mer enn 270 fuglearter, blant dem den utrydningstruede krøllpelikanen,-en av verdens største fugler. Shkoder er en av de eldste byene i Europa, med bosetning som går tilbake til bronsealderen. Under Balkankrigene og den påfølgende Første verdenskrig skiftet byen mellom å være under ottomansk, østerriksk og monenegrinsk herredømme før den ble en del av den albanske staten. På 1920-tallet ble byen et viktig sentrum for den albanske demokratiske bevegelsen, en rolle byen igjen fikk under kommunismens siste dager på begynnelsen av 1990-tallet. Vi blir vist rundt i byen, og besøker de antikke ruinene av den kjente Rozafa-borgen, Denne har i over to tusen år hatt stor strategisk betydning. Deretter krysser vi grensen til Montenegro, og kjører til hotellet vårt som ligger idyllisk til i Lovcen nasjonalpark. Vi spiser middag på hotellet etter innsjekkingen.


Søndag 7.10

Vi spiser frokost omgitt av de imponerende montenegrinske fjellene. Det var på grunn av disse fjellene at Montenegro lyktes i å beholde en stor grad av uavhengighet gjennom hele perioden med ottomansk herredømme på Balkan. Selv om det meste av regionen er dominert av fjellandskap, er Montenegro fjell-landet framfor noen. Innbyggerne var kjent for å være gode krigere. Det viste seg derfor å være vanskelig for fremmede hærer å ta og holde det lille landet. Historisk har Montenegro nære bånd til Russland som så på det som et viktig brohode i kampen mot tyrkerne og mot Napoleon på 1800-tallet. Også til Serbia er de historiske båndene sterke. Språklig og religiøst er det lite som skiller de to. De politiske skillelinjene i landet går i dag mellom de som orienterer seg østover,- mot Serbia og Russland, og de som orienterer seg mot vest. Befolkningen er delt omtrent på midten, og da Montenegro i juni 2017 ble medlem av Nato, skjedde dette til store protester.

Etter frokost tar vi den korte turen til det berømte Njegos-mausolèet, som ligger i 1657 meters høyde. Det opprinnelige mausolèet ble reist som et beskjedent kapell for å huse levningene til dikterfyrsten Petar II Petrovic Njegos, men da den jugoslaviske kommunistlederen Josip Broz Tito på 1970-tallet besluttet å gjøre ham til en nasjonalhelt, ble det erstattet av et storslått mausoleum. Fra 1516 til 1851 var Montenegro en teokratisk stat, og Njegos var både fyrste og biskop av Cetinje,- den gamle hovedstaden i landet. I dag er Cetinje en ganske liten by, men under omvisningen vår vil vi se tydelige spor etter den betydningen den en gang hadde. Svært mange bygninger er reist i årene etter 1878, da Montenegro ble anerkjent som en selvstendig stat ved Berlinerkongressen, og den offisielle presidentboligen ligger fortsatt her. Vi får god tid til å utorske Cetinje, og det blir også satt av tid til lunsj her. Middag spiser vi på hotellet.

Mandag 8.10

Etter å ha tilbrakt nok en natt i fjellene, setter vi kursen mot kysten. Det er den korte, men meget vakre kyststripen som har gjort at Montenegro er et av landene i Europa med raskest voksende turisme. Vårt første mål er byen Kotor, som ligger ved den meget vakre Kotorfjorden. Historisk sett var denne en del av republikken Venezia, noe arkitekturen også bærer preg av. Kanskje aller mest kjent er bymuren, som strekker seg nesten 300 meter oppover fjellsiden bak mureen. Vi får guidet omvisning, og det blir tid til å spise lunsj på en av de mange koselige restaurantene.

Etter lunsj fortsetter vi turen langs fjorden, og kommer etter hvert til byen Herceg-Novi nær grensen til Kroatia. Også denne byen har en rik historie og er et populært turistmål. Vi sjekker inn på hotellet vårt, som ligger like ved sjøen.  Her er det muligheter til å ta seg et bad i Adriaterhavet, som på denne tiden vanligvis holder over 20 grader. Middag serveres på hotellet.

Tirsdag 9.10

Etter frokost krysser vi grensen til Kroatia og kjører den korte turen til Dubrovnik lufthavn. Flyet har avgang kl. 13.30 og tar oss direkte til Gardermoen hvor vi ankommer kl. 16.30

Prisen på turen er kr. 15 500,- pr. person i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom er kr. 1 500,-

Prisen omfatter blant annet:

  • Flyreise tur-retur. Vi kan ordne ned tilknytning til flyplasser Norwegian opererer fra.
  • Erik Landsverk Ryen er reiseleder. Han kjenner Balkan meget godt, og har skrevet en rekke artikler i aviser og tidsskrifter om området. Ved siden av å være reiseleder for oss på Balkan, er han universitetslektor ved lærerutdanningen på OsloMet.
  • Innkvartering på gode hoteller.
  • Halvpensjon.(Frokost og middag) Bare frokost siste dag.
  • Transport i romslig buss.
  • Program som beskrevet ovenfor.
  • Lokale guider