Nevatur


cropped-cropped-Bilde-0021.jpg          logo_reisegarantifondet                                                              Nevatur er et lite selskap i Kristiansand som fra 1996 har arrangert reiser til land i Øst- og Sentral-Europa. På våre turer står landenes historie og samfunnsforhold i fokus. Våre reiseledere har inngående kjennskap til landene som besøkes. Turene våre har en øvre grense på 32 deltakere. Turen til Hviterussland i august har en grense på 26 deltakere.

Turer i 2019:

  • 2-10 Mai 2019 arrangerer vi tur til Moskva og “Den Gyldne Ring” av byer nordvest for hovedstaden. Betegnelsen er gitt byer som er blant de eldste i Russland, og  som var svært viktige under etableringen av den andre russiske statsdannelsen på 1400-tallet med Moskva som sentrum. Byene er temmelig ulike. For eksempel er Jaroslav ved Volga en pulserende storby, mens man i Suzdal føler at tiden har stått stille i noen hundre år. Felles for byene er at de vitner om store perioder i russisk historie. Eldre og nyere russisk historie er tema på denne turen. Jan-Erik Ryen er reiseleder.

 

 

  • TUREN ER FULLTEGNET. I byen Polotsk i Hviterussland ligger et monument som markerer det geografiske midtpunktet til Europa. Til tross for landets sentrale plassering, er det nok et av de landene i Europa folk flest vet minst om. Dette ønsker vi å gjøre noe med. 5-12 August 2019 arrangerer vi tur til Hviterussland. Vi besøker blant annet byene Minsk, Vitebsk og Polotsk. Minsk er nok den mest “sovjetiske” storbyen innenfor den tidligere Sovjetunionen, Vitebsk er en av landets vakreste byer. Oppvekstbyen til Marc Chagall kom til å prege kunsten hans i stor grad. Polotsk er landets eldste by, og framstår som en møteplass for øst og vest, Roma og Bysants. For de som er interessert i historien til Europa bør denne turen være av stor interesse. Jan-Erik Ryen er reiseleder. 

 

  • Beliggenheten mellom de to fjellkjedene i Kaukasus gjør at det ikke virker overdrevet når enkelte georgiere karakteriserer landet deres som verdens vakreste. Men mer enn

    Fra fjellkjeden”Store Kaukasus”

    skjønnhet gjør dette landet verd å besøke. Fra før vår tidsregning har landet ligget under press fra europeiske stormakter og riker i Midt-Østen. Dette forholdet har skapt en kultur som inneholder momenter fra begge kulturområdene. Det sies at hovedstaden er mer persisk enn Teheran. Samtidig er det et av de eldste kristne landene i verden. 1- 9 September arrangerer vi tur til Georgia. Jan- Erik Ryen er reiseleder.

 

Interesserte kan ta kontakt via telefon (90 51 1968) eller e-post (post@nevatur.com) . Man vil da få tilsendt ytterligere informasjon om aktuell tur sammen med faktura for depositum. Påmelding skjer ved å betale depositum, kr. 1000,- pr. deltaker, innen en uke.

 

 

 

 facebook